Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavan laatiminen tilalla Soutajankorpi 79:3
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 6.7.- 6.8.2018
Kuulutus 5.7.2018
Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys

Kanervikkokadun asemakaavaehdotus
Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 15.12.2017-15.01.2018
Kuulutus 14.12.2017
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Rakennustapaohjeet
Katusuunnitelma (zip)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavanlaatijan vastineet nähtävilläolosta 1.7.-3.8.2015

Asemakaava ja asemakaavan muutos Vitsa-aavantien ja Kortelammen lähialueilla
Luonnosvaihtoehdot nähtävillä  3.–16.11.2017
Kuulutus 2.11.2017
Luonnosvaihtoehto_1
Luonnosvaihtoehto_2
Kaavaselostus
Luontoselvitys
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laatiminen tilalla Soutajankorpi 79:3
Kaavaluonnos nähtävillä 15.4. – 16.5.2016
Kuulutus 14.4.2016
Luonnosvaihtoehto 1
Luonnosvaihtoehto 2
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttaminen Kirkkotien ja Koulutien välisellä aluella (Kirkonkylän keskusta)
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma nähtävillä 11.2. – 13.3.2015
Kuulutus 11.2.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muuttaminen Soutajan rinnealueella tilalla Rakka 5:20
Kaavaehdotus nähtävillä 22.8. – 23.9.2013
Kuulutus 22.8.2013
Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Luontoselvitys selostus
Luontoselvitys kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan laatiminen Pyhätunturin osa-alueella B (ns. Noitatunturin alue)
Kaavaehdotus nähtävillä 11.5.-10.6.2009

Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturin osa-alueella B (ns. Noitatunturin alue)
Kaavaehdotus nähtävillä 10.5. – 10.6.2009
Kuulutus 07.05.2009
Aluesuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus
Selvitys matkailullisesta strategiasta
Mitoitus- ja vuodepaikkalaskelma
Natura tarveharkinta
Liikenneselvitys
Luonto- ja maisemaselvitys
Vesihuoltoselvitys
Erityisalueiden yleisselvitys
Rakentamisen vaiheistus ja rakentamistehokkuus
Rakennustapaohjeet
Havainnekuvia
Osallistumis- ja arviointisuunnitlema