Elinkeino


Kaikki mahdollisuudet on luotu meihin itseemme

Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Pelkosenniemen kunnan keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua.

Pelkosenniemen kunta tuottaa  laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä.

Elinkeinotoimen yleisiä tehtäviä:

  • Elinkeinopolitiikan panostusten kohdentaminen ja tuloksellisuus
  • Yhdyskuntarakenteen eheys ja hyvinvoivat yhteisöt
  • Palvelujen järjestäminen ja kustannustehokkuus
  • Henkilöstön osaaminen ja työn organisointi
  • Poliittisen johtamisen ja ammatillisen johtamisen osaaminen
  • Kuntalaisten hyvinvointi ja asiakkaiden tyytyväisyys

Elinkeino-osasto huolehtii henkilöresurssien riittävyydestä palvelujen määrän ja laadun varmistamiseksi. Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten sekä muiden rahoittajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Elinkeino-osasto palvelut ovat maksuttomia.

Olennaista on luottamus ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta.

Tavoite

Pelkosenniemi on tunnettu ja monipuolinen kansainvälisen matkailun ja sitä palvelevan muun yritystoiminnan keskus.

Ajankohtaista

 Yritysten yhteystietohaku on otettu käyttöön Pelkosenniemellä ja Kemijärvellä. Tutustu ja anna palautetta.

 Elinkeinokoordinaattorina kunnassa toimii Mika Tenhunen. Mikan tavoitat numerosta 040 195 0488 tai sähköpostilla