29.03.2018

KUULUTUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULOSTA

Pelkosenniemen kunnanvaltuuston päätös 31.01.2018 § 11 / 
Pyhälinnan asemakaavan muutos, on saanut lainvoiman.
Asemakaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.
http://www.pelkosenniemi.fi/hyvaksytyt_asemakaavat  

29.03.2018
Kunnanhallitus