04.01.2018

                   

 

KUULUTUS

 

Presidentinvaalit toimitetaan Pelkosenniemen kunnassa sunnuntaina 28.1.2018
ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

 

Pelkosenniemen kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jonka äänestyspaikka on kunnanvirasto,
osoite: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi. Vaalihuoneisto on avoinna äänestystä varten kello 9:00 – 20:00.

 

Pelkosenniemen kunnan yleiset ennakkoäänestyspaikat ensimmäisessä vaalissa:

1.      Pelkosenniemen kunnan kunnanvirasto

Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Puhelin: 040 1477 105

Aukioloajat ovat:

ke 17. – pe 19.1.2018         klo 9:00 – 17:00

la 20.1.2018                        klo 10:00 – 14:00

ma 22. – ti 23.1.2018          klo 9:00 – 17:00

2.      Luontokeskus Naava

Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi

Puhelin: 040 1477 105

Aukioloajat ovat:

su 21.1.2018                       klo 10:00 – 14:00

 

Pelkosenniemen kunnan yleiset ennakkoäänestyspaikat mahdollisessa toisessa vaalissa:

1.      Pelkosenniemen kunnan kunnanvirasto

Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Puhelin: 040 1477 105

Aukioloajat ovat:

ke 31.1. – pe 2.2.2018        klo 9:00 – 17:00

la 3.2.2018                          klo 10:00 – 14:00

ma 5. – ti 6.2.2018              klo 9:00 – 17:00

2.      Luontokeskus Naava

Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi

Puhelin: 040 1477 105

Aukioloajat ovat:

su 4.2.2018                         klo 10:00 – 14:00

 

Erityiset ennakkoäänestyspaikat:

Palvelukoti Onnelassa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla ennakkoäänestys toimitetaan vaalitoimikunnan erikseen ilmoittamina aikoina.

 

 

Kotiäänestys:

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Henkilön, joka haluaa äänestää kotona, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2017 kello 16.00 mennessä. Ilmoituslomakkeita saa kunnanvirastolta.

 

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

 

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut kotiäänestystä koskevat ja muut yhteydenotot sekä lomakepyynnöt voi toimittaa osoitteella: Keskusvaalilautakunta, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille puh.040 1477 105.

 

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin presidentinvaaleissa äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on oltava mukana passikuva.

 

       Pelkosenniemi 20.12.2018

 

PELKOSENNIEMEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA