23.04.2018

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut 18.4.2018 päätöksen Dno 00074/17/2299 Antti Oikarisen ja Hannu Oikarisen valitukseen kunnanvaltuuston päätöksestä 22.12.2016 § 77.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Hallinto-oikeuden päätös kokonaisuudessaan.