15.11.2017

PYHÄLINNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja asetuksen 27 §:n mukainen
kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen.

Kaavamuutosalue sijaitsee Pyhän matkailukeskuksen alueella, Kultakeronkadun varressa, käsittäen korttelin 311 tontin 2, korttelin 376 sekä katu- ja katuaukioalueita.

Nähtävillä oloaikaa muutetaan 14 päivän sijaan 30 päivään. Kaava ollut aikaisemmin nähtävillä 17-30.11.2017.
Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 1.12.2017- 2.1.2018 välisen ajan teknisessä toimistossa (Kemijärventie 6 B), kunnanvirastossa (Sodankyläntie 1 A) ja kunnan internetsivuilla osoitteessa: http://www.pelkosenniemi.fi/vireilla_olevat_asemakaavat  
Aikaisemmin saapuneet lausunnot ja muistutukset huomioidaan. 

Muistutukset ja kommentit toimitettava viimeistään 2.1.2018 mennessä osoitteella:
Pelkosenniemen kunta, kunnanhallitus
Sodankyläntie 1, 98500 PELKOSENNIEMI

Lisätietoja: Tekninen johtaja Panu Leinonen 0404872445 
                     Kaavanlaatija Sauli Havas 0407088607

30.11.2017
Kunnanhallitus

LIITTEET
        Kuulutus 30.11.2017
        Kaavaehdotus
        Kaavaselostus
        Vanha opastuskeskus rakennushistoriallinen selvitys
        Osallistumis- ja arviointisuunnitelma