Hallinto ja toimielimet

Pelkosenniemen kunnan luottamushenkilöt

Kunnan organisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus sekä teknisen, sosiaalitoimen ja sivistystoimen ( hyvinvointilautakunta) toimialueilla toimivat lautakunnat.

 

Valtuustoon luottamusmiehet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä vaaleilla. Lautakuntien luottamismiehet valitaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi ja kunnanhallituksen luottamusmiehet kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtuessa.

 

Kunnanvaltuuston tehtävät noudattavat kuntalain 13 §:ää. Kunnanhallituksen ja lautakuntien tehtävistä ja ratkaisuvallasta on tarkemmin määrätty Pelkosenniemen kunnan hallintosäännössä luvussa kuusi.