Sivistys

Päivähoito

Pelkoseniemen kunnassa päivähoitoa tarjoaa kirkonkylällä toimiva vuoropäiväkoti. Päiväkoti tarjoaa koko- ja osapäiväpäivähoitoa, kerhotoimintaa, aamu- ja iltapäivätoimintaa ja päiväkodissa järjestetään myös Pelkosenniemen kunnan esiopetus. Päiväkoti tarjoaa päivähoitoa tarvittaessa myös ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina. Tällöin tulee olla molemmilta huoltajilta työnantajan todistus työvuoroista tai opiskelupaikan todistus pakollisesta läsnäolosta.

Päivähoitopaikka haetaan aina kirjallisesti. Hakemuksia saa päiväkodista tai allaolevasta linkistä tulostamalla ja palauttamalla päiväkotiin. Mikäli tarvitset päivähoitopalveluita Pelkosenniemeltä, mutta asut muualla kuin Pelkosenniemellä, ota yhteyttä oman kuntasi päivähoitopalveluihin. Kunnat voivat tehdä keskenään päivähoitosopimuksen, mikäli sinulla on oikeus päivähoitopaikkaan.

Päivähoitomaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin ja sen määrittelyä varten on sosiaalitoimeen toimitettava kirjallisesti tiedot huoltajien ja palvelunsaajan ansio- ja pääomatuloista sekä veroista vapaista tuloista päivähoitopaikan vastaanottamisen yhteydessä, viimeistään hoidon alkamiskuukauden loppuun mennessä. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, peritään päivähoitomaksuna  Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämä enimmäiskuukausimaksu.

Yhteystiedot:

Pelkosenniemen päiväkoti, Koulutie 7, 98500 PELKOSENNIEMI

Rehtori/sivistystoimenjohtaja, Aki Koivisto, 040-568 760,

Lastentarhanopettaja, päivähoidon vastaava, esiopetus Pasi Kuusela, 040 754 7315,

Päiväkoti/päivähoitajat 040 763 1765, 040 754 6982

Päivähoitohakemus (täytä ja tulosta ja toimita paperiversiona vs. päiväkodin johtaja Johanna Suopangille)