Sosiaali

 

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalveluina tarjotaan lain edellyttämässä laajuudessa perheiden tarpeet huomioivaa päivähoitoa ja varhaiskasvatusta sekä perusopetuslain mukaista esiopetusta. Lisäksi perheitä tuetaan heidän kasvatustehtävissään ja järjestetään tarvittavat palvelut lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanke