Sivistys

Perusopetus

Yhteystiedot

Pelkosenniemen koulu
Koulutie 9
98500 Pelkosenniemi

emailmalli:

Rehtori Anita Leppiniemi-Järvinen puh. 040-583 4122

Opettajat 040-7390649

Kanslia
Anna-Liisa Rae puh 040-7618117

Teknisen työn luokka 040-7563469

Erityisopettaja 040-3523619

Kouluterveydenhoitaja 040-7497446

Kotitalous / tekstiilityö 0400-267499

 

Koulun henkilökunta 

Matti Aho, matemaattisten aineiden lehtori

Antero Hildén, st. tuntiopettaja, tekninen työ

Niina Arvola, koulunkäynninohjaaja, oppisopimus

Reija Bondén, koulunkäynninohjaaja

Taina Hiltunen-Ohjala, koulunkäynninohjaaja, henkilökohtainen ohjaaja, 5-6 musiikki ja valinnaismusiikki

Janne Juuso, 3-4 luokanopettaja, 7-9 poikien liikunta, luontokasvatushankkeen vastuuopettaja

Johanna Järviaho, äidinkielen lehtori, 6 lk historia ja äidinkieli, 9 luokan luokanvalvoja

Marjut Lång, erityisopettaja, 1 luokan matematiikan ja äidinkielen opettaja

Hannu Lyly, 5-6 luokanopettaja, 5 luokan matematiikka

Tatiana Marakoulina, kielten lehtori, äiliyslomalla, sijaisena Outi Pöllä, 8 luokan luokanvalvoja

Sisko Perttunen, st. tuntiopettaja, 7-9 luokkien bilogia, maantieto ja terveystieto, 9 lk uskonto, 8 lk vainnainen kotitalous 

Terho Sirviö, atk tukihenkilö

Mikko Talikainen, 7-9 tyttöjen liikunta

Piia Tarkka, 1-2 luokan opettaja, 6 luokan matematiikka

Silja Tyrväinen, taito. ja taideaineiden lehtori, tukioppilasohjaaja, 7 luokan luokavalvoja, vararehtori