Sivistys

 

Yhteystiedot:

Pelkosenniemen koulu
Koulutie 9
98500 Pelkosenniemi

sähköposti (malli):

Rehtori, Leppiniemi-Järvinen Anita puh. 040-583 4122

Opettajat puh. 040-7390649


Kanslisti, Rae Anna-Liisa  puh. 040-7618117

Teknisen työn luokka puh. 040-7563469

Erityisopettaja puh. 040-3523619

Kouluterveydenhoitaja puh. 040-7497446

Kotitalous / tekstiilityö puh. 0400-267499

 

Koulun henkilökunta: 

 

Aho Matti, matemaattisten aineiden lehtori,  virkavapaalla, sijaisena Mira Hiiri

Arvola Niina, koulunkäynninohjaaja

Bondén Reija, koulunkäynninohjaaja

Hiltunen-Ojala Taina, koulunkäynninohjaaja, henkilökohtainen ohjaaja

Juuso Janne, 3-4 luokanopettaja, 7-9 poikien liikunta, valinnaisliikunta, luontokasvatushankkeen vastuuopettaja

Järviaho Johanna, äidinkielen lehtori, 6 lk historia ja äidinkieli, 7 luokan luokanvalvoja

Lång Marjut, erityisopettaja, 1 luokan matematiikan ja äidinkielen opettaja

Murtola Seppo, 5-6 luokanopettaja, 5 luokan matematiikka, 5 lk historia

MarakoulinaTatiana, kielten lehtori, virkavapaalla, sijaisena Outi Pöllä, 9 luokan luokanvalvoja

Perttunen Sisko, st. tuntiopettaja, 7-9 luokkien biologia, maantieto ja terveystieto, 9 lk uskonto, vararehtori 1.1.2015 ->

Sirviö Terho, atk-tukihenkilö

Tarkka Piia, 1-2 luokan opettaja, 6 luokan matematiikka, virkavapaalla, sijaisena Riikka Husu, 7-9 lk tyttöjen liikunta

Tyrväinen Silja, taito- ja taideaineiden lehtori, tukioppilasohjaaja, 8 luokan luokavalvoja