Sivistys

 

Yhteystiedot:

Pelkosenniemen koulu
Koulutie 9
98500 Pelkosenniemi

sähköposti (malli):

Rehtori, Leppiniemi-Järvinen Anita puh. 040-583 4122, paikalla keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

vs. sivistystoimenjohtaja Mervi Pääkkö puh. 040-725 2991, paikalla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8-16

vararehtori Sisko Perttunen puh.040-545 7652, paikalla maanantaisin ja tiistaisin

Opettajat puh. 040-739 0649


Kanslisti, Rae Anna-Liisa  puh. 040-761 8117

Teknisen työn luokka puh. 040-756 3469

Erityisopettaja puh. 040-352 3619

Kouluterveydenhoitaja puh. 040-749 7446

Piia Tarkka (1-2 lk) puh. 0400-267 499

Seppo Murtola (5-6 lk) puh. 040-482 7948

Janne Juuso (3-4 lk) puh. 040- 182 0128

 

Koulun henkilökunta: 

 

Aho Matti, matemaattisten aineiden lehtori

Arvola Niina, koulunkäynninohjaaja, määräaikainen 31.5.2015 saakka

Bondén Reija, koulunkäynninohjaaja

Hiltunen-Ojala Taina, koulunkäynninohjaaja, määräaikainen 31.5.2015 saakka

Juuso Janne, 3-4 luokanopettaja

Järviaho Johanna, äidinkielen lehtori, 6 lk historia ja äidinkieli, 7 luokan luokanvalvoja

Lång Marjut, erityisopettaja, 1 luokan matematiikan ja äidinkielen opettaja

Murtola Seppo, 5-6 luokanopettaja

MarakoulinaTatiana, kielten lehtori, virkavapaalla, sijaisena Outi Pöllä, 9 luokan luokanvalvoja

Perttunen Sisko, sivutoiminen tuntiopettajavararehtori 1.1.2015 -31.5.2015

Sirviö Terho, atk-tukihenkilö

Tarkka Piia, 1-2 luokan opettaja

Tyrväinen Silja, taito- ja taideaineiden lehtori,  8 luokan luokavalvoja