Sivistys

 

Yhteystiedot:

Pelkosenniemen koulu
posti osoitetaan: Sodankyläntie 1A

käyntiosoite: Sodankyläntie 2
98500 Pelkosenniemi

Henkilökunta:

sähköposti (malli):

Rehtori-sivistystoimenjohtaja MIrja Lampela puh. 040-5687630

Rehtori Anne Pahkala 1.8.2018 alkaen

Kanslisti, Rae Anna-Liisa  puh. 040-761 8117

Kouluterveydenhoitaja puh. 040-749 7446

Taija Uuniemi (1-2 lk) puh. 0400-267 499, vararehtori

Janne Juuso (3-4 lk) puh. 040- 182 0128

Seppo Murtola (5-6lk) puh. 040-482 7948

Riikka Sorjamaa, matemaattisten aineiden lehtori puh. 040-1782446, virkavapaalla, sijaisena Riikka Sorjamaa.

Järviaho Johanna, äidinkielen lehtori, 9 luokan luokanvalvoja puh. 040-1782166

Lång Marjut, erityisopettaja,  puh. 040-3523619

MarakoulinaTatiana, kielten lehtori, puh. 040-6840567, 8 luokan luokanvalvoja

Nunnu Pennanen, taito- ja taideaineiden lehtori,  puh. 040-5457652

Mirja Lampela, valmistava opetus 0405222190

Arvola Niina, koulunkäynninohjaaja

Bondén Reija, koulunkäynninohjaaja

Sirviö Terho, it-asiantuntija