Elinkeinopalvelut


Kaikki mahdollisuudet on luotu meihin itseemme

Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua.

Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä Pelkosenniemen kunnan kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä.

Elinkeinotoimen yleisiä tehtäviä:

  • Elinkeinopolitiikan panostusten kohdentaminen ja tuloksellisuus
  • Yhdyskuntarakenteen eheys ja hyvinvoivat yhteisöt
  • Palvelujen järjestäminen ja kustannustehokkuus
  • Henkilöstön osaaminen ja työn organisointi
  • Poliittisen johtamisen ja ammatillisen johtamisen osaaminen
  • Kuntalaisten hyvinvointi ja asiakkaiden tyytyväisyys

Elinkeino-osasto huolehtii henkilöresurssien riittävyydestä palvelujen määrän ja laadun varmistamiseksi. Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten sekä muiden rahoittajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Elinkeino-osasto palvelut ovat maksuttomia.

Olennaista on luottamus ja yhteinen näkemys tulevaisuudesta.

Jari Luoma-aho
elinkeinojohtaja