Sivistys

Sivistys

Sivistysosaston hallinto palvelee kuntalaisia ja kaikkia keskuksen alaisuudessa toimivia yksiköitä sekä muita kunnan osastoja. Hallinto tuottaa suunnittelu-, kehittämis-, henkilöstö, talous- ja toimistopalveluita koko sivistysosastolle. Yksikkö vastaa myös lautakunta-asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Sivistystoimi tarjoaa kunnan asukkaille laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen sekä muut sivistystoimen palvelut paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteystyön avulla.

Hyvä perusopetus luo perustan sekä toisen asteen että muulle jatkokoulutukselle.

Sivistystoimi järjestää ja tukee kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja yhteistyössä kuntalaisten ja muiden toimintatahojen kanssa.

 Yhteystiedot

Sivistystoimen kanslia
Koulutie 9
98500 Pelkosenniemi

fax: 016-851512
emailmalli:

  

Sivistystoimenjohtaja
Aki Koivisto

puh. 040 568 7630

  

Kanslia
Anna-Liisa Rae

puh 040-7618117