Sosiaali

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset. Tavoitteet perustuvat kunnan yhteiseen strategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä. Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on sosiaalilautakunta. Osa  sosiaalilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Pelkosenniemen kunnanhallituksessa tai valtuustotasolla. Sosiaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ilmestyvät vuoden 2010 alussa Pelkosenniemen kunnan kotisivuille.

Sosiaalitoimen toteuttamista käytännössä toteuttaa sosiaalisihteeri sekä sosiaalitoimen kanslisti sekä päivähoidon, vanhuspalvelujen, vammaispalvelujen sekä ravintohuollon henkilöstö. Kaikkiaan virkoja ja toimia sosiaalitoimessa on 35.

Pelkosenniemen kunnassa toimii monialainen hyvinvointityöryhmä. Sen sihteerinä toimii sosiaalisihteeri-lastenvalvoja puh. 040 532 0474