Sosiaali

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset. Tavoitteet perustuvat kunnan yhteiseen strategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä. Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on sosiaalilautakunta. Osa  sosiaalilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Pelkosenniemen kunnanhallituksessa tai valtuustotasolla. Sosiaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa vuodesta 2010 alkaen Pelkosenniemen kunnan kotisivulla.

Sosiaalitoimen toteuttamista käytännössä toteuttaa sosiaalisihteeri ja sosiaalipalvelusihteeri sekä vanhuspalvelujen ja vammaispalvelujen  henkilöstö. Kaikkiaan virkoja ja toimia sosiaalitoimessa on 25. Ravintohuolto on teknisen toimen alaisuudessa 1.1.2017 alkaen.

Pelkosenniemen kunnassa toimii monialainen hyvinvointityöryhmä. Sen sihteerinä toimii sosiaalisihteeri-lastenvalvoja puh. 040 532 0474