Sosiaali

Hallinto

Sosiaalitoimen hallinnon tehtävänä on varmistaa sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tekemisen edellytykset. Tavoitteet perustuvat kunnan yhteiseen strategiaan ja tavoitteisiin, jotka hyväksytään vuosittain talousarviokäsittelyssä. Sosiaalitoimen päätösvaltainen toimija on 1.6.2017 alkaen hyvinvointilautakunta. Osa hyvinvointilautakunnan päätöksistä hyväksytään lisäksi Pelkosenniemen kunnanhallituksessa tai valtuustotasolla. Vanhat sosiaalilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa vuodesta 2010 alkaen Pelkosenniemen kunnan kotisivulla.

Sosiaalitoimen toteuttamista käytännössä toteuttaa sosiaalijohtaja ja sosiaalipalvelusihteeri sekä vanhuspalvelujen ja vammaispalvelujen  henkilöstö. Kaikkiaan virkoja ja toimia sosiaalitoimessa on 25. Ravintohuolto on teknisen toimen alaisuudessa 1.1.2017 alkaen.

Pelkosenniemen kunnassa toimii monialainen hyvinvointityöryhmä. Sen sihteerinä toimii sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474