Sosiaali

Vanhus- ja vammaispalvelut

Pelkosenniemen kunnan vanhuspalvelut perustuvat kunnan valitsemaan toimintaperiaatteeseen, 
jonka mukaan Pelkosenniemellä panostetaan ensisijaisesti kotona asumisen tukemiseen kotipalvelujen 
sekä kotona asumista tukevien tukipalvelujen turvin. Myös omaishoitoon sekä omaishoitajien tukemiseen 
pyritään panostamaan. Mikäli kotona asuminen ei enää onnistu, tarjoaa Pelkosenniemen kunta 
ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista Palvelukoti Onnelassa.  
Pelkosenniemen- Savukosken terveyskeskuksessa hoidetaan vuodeosastohoitoa tarvitsevia kuntalaisia.

Vammaispalvelujen tavoitteena on mielekäs elämä kotona tai kodinomaisesti asuen. 
Pelkosenniemen kunta tarjoaa vaikeavammaisten päivä- ja työtoimintaa toimintapisteessä.

Pelkosenniemen kunnassa toimii vanhusneuvosto. 
Sen sihteerinä toimii palvelukodin johtaja Anita Lindqvist puh. 0400 406 481

Pelkosenniemen kunnassa toimii vammaisneuvosto.
Sen sihteerinä toimii sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474