Sosiaali

Vanhus- ja vammaispalvelut

Pelkosenniemen kunnan vanhuspalvelut perustuvat kunnan valitsemaan toimintaperiaatteeseen, 
jonka mukaan Pelkosenniemellä panostetaan ensisijaisesti kotona asumisen tukemiseen kotipalvelujen 
sekä kotona asumista tukevien tukipalvelujen turvin. Myös omaishoitoon sekä omaishoitajien tukemiseen 
pyritään panostamaan. Mikäli kotona asuminen ei enää onnistu, tarjoaa Pelkosenniemen kunta 
ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista Palvelukoti Onnelassa.  
Pelkosenniemen- Savukosken terveyskeskuksessa hoidetaan vuodeosastohoitoa tarvitsevia kuntalaisia.

Vammaispalvelujen tavoitteena on mielekäs elämä kotona tai kodinomaisesti asuen. 
Pelkosenniemen kunta tarjoaa vaikeavammaisten päivä- ja työtoimintaa toimintapisteessä.

Pelkosenniemen kunnassa toimii vanhusneuvosto, jonka kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 24.7.2017 § 210.
Jäseniksi valittiin Marja-Liisa Oinas, Maisa Perälä, Heikki Honkanen, Hilkka Lehtola ja Vesa-Pekka Dickman.
Varajäseniksi valittiin Kirsti Pelkonen ja Aino Kulpakko.

Pelkosenniemen kunnassa toimii vammaisneuvosto, jonka jäsenet kunnanhallitus valitsee syksyllä 2017.