Tekninen

Tekninen toimi

Vastaamme kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.

 

 

TEKNISEN TOIMISTON AUKIOLOAIKA

Ma - to   8.00 - 11.00  ja  11.30 - 16.00

Pe          8.00 - 11.00  ja  11.30 - 15.15

 

TEKNINEN TOIMISTO PIDETÄÄN SULJETTUNA 10.07. – 30.07.2017

Yhteydenotot kiinnioloaikana rkm Jarkko Vuorela 040 704 4508

Rakennustarkastaja on lomalla 10.07. – 30.07.2017  ja  07.08 – 13.08.2017
Lupa-asioissa yhteydenotot loma-ajat huomioonottaen

Yhteystiedot:

Tekninen toimisto
Kemijärventie 6 B
98500 PELKOSENNIEMI
Fax 016-851457
Sijainti kartalla

Rakennusmestari Panu Leinonen
Osaston johtaja

040-4872445

Rakennustarkastaja 
Keijo Kotavuopio

040-1980998

Kanslisti Kari Karppinen

040-5424085

Rakennusmestari Jarkko Vuorela
 
040-7044508

Maanmittausharjoittelija
Jani Heiskanen

0401732675

Talonmiesten päivystys
0400-150630

Vesi- ja viemärilaitoksen vikapäivystys
0400-187334

Nuohooja
040-5396056

Lapin aluepelastuslaitos
Palopäällikkö Mika harju

040-5359982