Terveys

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto vastaa suu- ja hammassairauksien perushoidon järjestämisestä.

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki pelkosenniemeläiset ja savukoskelaiset.

Hoitoon pääsy määräytyy terveysperusteisesti, perustuen hammaslääketieteelliseen hoidon tarpeeseen ja kansallisiin kiireettömän hoidon yhtenäisiin perusteisiin suun terveydenhuollossa.

Hoitoon hakeudutaan hammashuollon ajanvarauksen kautta, joko soittamalla  tai käymällä vastaanotolla. Tällöin selvitetään potilaan henkilötiedot ja tehdään potilaan tarvitseman hoidon tarpeen ja kiireellisyyden ensiarvio.

Henkilöiltä, joka on täyttänyt 18 vuotta, peritään kuntayhtymän hallituksen hyväksymät maksut, jotka perustuvat sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetukseen. Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksukatto ei koske hammashuoltoa.

LINKIT: