Työpaikat

Avoimet työpaikat

PELKOSENNIEMEN KUNTA

Sosiaalijohtajan virka

Julistamme sosiaalijohtajan viran haettavaksi 21.7.2017 klo 12:00 mennessä

Sosiaalijohtaja toimii kunnan sosiaaliosaston johtavana viranhaltijana ja johtoryhmän jäsenenä. Tehtäviin kuuluvat hyvinvointilautakunnan asioiden valmistelu, esittely, täytäntöönpano sekä henkilöstön, hallinnon ja talouden johtaminen sosiaalitoimen toimialan osalta. Viranhaltija hoitaa myös kunnan kaikki sosiaalityöntekijän ja lastenvalvojan tehtävät sekä osallistuu sosiaalipäivystykseen.

Valittavalla henkilöllä tulee olla sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 § ja 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja mikäli mahdollista käytännön kokemusta kyseessä olevasta tehtävästä. Kokemus sosiaaliosaston tai kunnan muun hallinnon ja talouden hoitamisesta katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, mutta hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virka täytetään 1.9.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Pelkosenniemi on savuton kunta.    

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen tulee toimittaa Pelkosenniemen kunnanhallitukselle osoitteella Pelkosenniemen kunta, kunnanhallitus, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai sähköpostilla osoitteeseen 21.7.2017 klo 12:00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh.040 157 7045 sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Annika Kostamo  puh. 040 938 3515. Lisätietoja myös www.pelkosenniemi.fi.

Pelkosenniemellä 19. kesäkuuta 2017 Pelkosenniemen kunnanhallitus

 

Pelkosenniemen kunnassa, Lapin Sydämessä, Pyhätunturin juurella julistetaan haettavaksi perjantaihin 14.7.2017  klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN   TOIMI 

Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Palvelukoti Onnela, joka on ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikkö ja joka tarjoaa asukkaiden tarpeista lähtevää sekä terveyttä edistävää tukea asukkailleen ja omassa kotona asuville ikäihmisille. Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Työ on 2-vuoroista hoitotyötä kotipalvelussa ja palvelukodissa, myös viikonloppuisin. Oma auto välttämätön.

Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 03HOI030 mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Pelkosenniemi on savuton kunta.

Kirjalliset hakemukset, joihin on liitetty kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset sekä ansioluettelo, on toimitettava 14.7.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta/sosiaalijohtaja Kari Hyötylä, Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI merkinnällä ”Sairaanhoitajan toimi”. Sähköiset hakemukset pyydämme toimittamaan liitteineen osoitteella otsikolla ”Sairaanhoitajan toimi”.

Lisätietoja antaa: palvelukodin johtaja Anita Lindqvist p. 0400 406481     

Pelkosenniemellä 21.6.2017
Hyvinvointilautakunta