Työpaikat

Työpaikat

Pelkosenniemen kunnassa, Pyhätunturin juurella jatketaan haettavaksi julistetun

SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJAN VIRAN

hakuaikaa torstaihin 31.7.2014 klo 12.00 saakka

Viranhaltija toimii sosiaaliosaston johtavana viranhaltijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalilautakunnan asioiden valmistelu, esittely, täytäntöönpano ja henkilöstön johtaminen. Viranhaltija hoitaa sosiaalityöntekijän asiakaspalvelutyön.

Valittavalla henkilöllä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) ja asetuksen 608/2005 mukainen pätevyys ja mikäli mahdollista käytännön kokemusta kyseessä olevasta tehtävästä. Kokemus sosiaaliosaston tai kunnan muun hallinnon ja talouden hoitamisesta katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, mutta hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksen. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Pelkosenniemen kunnanhallitukselle osoitteella Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Alkuperäisessä haussa tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

Lisätietoja antavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Annika Kostamo puh. 040 589 7166 sekä sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja Jari Tervo puh. 040 120 7926 ja vs. kunnansihteeri Joonas Hänninen 0400 222 191. Lisätietoja myös www.pelkosenniemi.fi.

Pelkosenniemi 28.6.2014
Kunnanhallitus

Vapaa-aikaohjaajan sijaisuus 11.8.2014-31.12.2014, Pelkosenniemen kunta, Sivistysosasto

Vapaa-aikaohjaajan tehtäviin kuuluvat etenkin kunnan aikuisväestön liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen, kuntosalin käytön ohjaus ja organisointi sekä kunnan tiedostus ja sosiaalinen media.

Toimen vähimmäisvaatimuksena on alan ammatillinen perustutkinto. Lisäetuna otetaan huomioon kokemus liikunta- ja kulttuuritehtävissä. Toimeen valittavalta edellytetään valmiutta ohjata myös erityisliikuntaryhmiä sekä yhteistyötä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa.

Toimeen valitun on ennen työn alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärin-todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 2 kk. Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja vapaa-aikaohjaajan toimesta antavat: rehtori-sivistystoimenjohtaja Anita Leppiniemi-Järvinen, puh. 040 5834 122, liikunta-nuoriso-kulttuurisihteeri Mika Parviainen puh. 040 5154 917,

Hakemukset, joihin pyydetään liittämään nimikirjaote tai ansioluettelo sekä oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan Pelkosenniemen kunnan sivistysosastolle, os. Koulutie 9, 98500 Pel-kosenniemi 02.7.2014 klo 15 mennessä. Haastatteluun kutsutun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Pelkosenniemen kunta: LASTENHOITAJAN TOIMEN sijaisuus 31.12.2014 saakka

Jatkamme hakuaikaa

Arvostamme hakijoissa myönteistä ja kehittävää työotetta sekä kasvatuskumppanuus- ja tiimityötaitoja. Tarjoamme valitulle mielenkiintoisen ja haastavan työn sekä mahdollisuuden kehittää omia taitojaan osana ammattitaitoista kasvattajayhteisöä. Aiemmat hakijat huomioidaan ilman eri hakemusta.

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma / Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 272/2005). Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset, joihin pyydetään liittämään nimikirjaote tai ansioluettelo sekä oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan Pelkosenniemen kunnan sivistysosastolle, os. Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi 30.6.2014 klo 15 mennessä. Haastatteluun kutsutun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä annettava nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Valinnassa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.

Tiedustelut: rehtori-sivistystoimenjohtaja Anita Leppiniemi-Järvinen, , puh. 0405834122 ja päiväkodin johtaja Pasi Kuusela puh. 0407547315;

Pelkosenniemen kunnassa, Suomi-Neidon sydämessä Pyhätunturin juurella julistetaan haettavaksi tiistaihin 24.6.2014 klo 12.00mennessä