Työpaikat

Työpaikat

Pelkosenniemen kunnassa, Pyhätunturin juurella, Lapin Sydämessä julistetaan haettavaksi perjantaihin 17.4.2015 klo 12.00 mennessä

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRKA

Viranhaltija vastaa sivistysosaston johtamisesta ja kehittämisestä. Hän toimii esimiehenä ja kunnan johtoryhmän jäsenenä. Sivistysosaston vastuualueina ovat perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoiminta, vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotyö. Sivistystoimenjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja vastaa vastuualueensa asioiden valmistelusta. Sivistystoimenjohtaja vastaa osastolle asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2015 alkaen.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asetuksessa 986/1998 säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai muuten hankittu riittävä osaaminen (3.11.2005/865). Kokemus em. mainitun viran hoitamisesta sekä opetustoimen hallinnon ohjelmien (Primus, Kurre) tuntemus katsotaan eduksi. Arvostamme myös hankehallinnon osaamista, kehittämismyönteisyyttä, yhteistyökykyisyyttä ja joustavuutta.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan ja kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.  Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Pelkosenniemen kunnanhallitukselle osoitteella Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai sähköpostitse .

Lisätietoja antavat kunnanhallituksen puheenjohtaja Tero Luoma-aho puh. 040 589 7166, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marjukka Parviainen puh. 0400 389 190, rehtori Anita Leppiniemi-Järvinen 040 583 4122 ja kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh. 040 157 7045.  Lisätietoja myös www.pelkosenniemi.fi.

Pelkosenniemi 17.3.2015
Kunnanhallitus