Työpaikat

Avoimet työpaikat

Terveyskeskuslääkärin virka

Pelkosenniemen kunnassa, Pyhätunturin juurella julistetaan haettavaksi
keskiviikkoon 28.9.2016 klo 12.00 mennessä

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRKA

Viranhaltija vastaa sivistysosaston johtamisesta ja kehittämisestä. Hän toimii esimiehenä
ja kunnan johtoryhmän jäsenenä. Sivistysosaston vastuualueina ovat perusopetus,
varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuuritoiminta, vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotyö.
Sivistystoimenjohtaja toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja vastaa vastuualueensa
asioiden valmistelusta. Sivistystoimenjohtaja vastaa osastolle asetettujen taloudellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Virka tulee ottaa vastaan 1.11.2016 tai sopimuksen mukaan.

Rehtori-sivistystoimenjohtajan viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Rehtoriksi on kelpoinen
henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asetuksessa 986/1998 säädetty
asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan
tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon
tutkinto tai muuten hankittu riittävä osaaminen (3.11.2005/865). Kokemus em. mainitun
viran hoitamisesta sekä opetustoimen hallinnon ohjelmien (Primus, Kurre) tuntemus
katsotaan eduksi. Arvostamme myös hankehallinnon osaamista, kehittämismyönteisyyttä,
yhteistyökykyisyyttä ja joustavuutta.

Palkkaus määräytyy OVTES:n ja KVTES:n mukaan ja kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa. Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Pelkosenniemen kunnanhallitukselle osoitteella
Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai sähköpostitse .
Haastattelut pidetään 10.10.2016 klo 12 alkaen.

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh. 040 157 7045,
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Arto Keto-Tokoi puh. 0400 152 165 ja
rehtori-sivistystoimenjohtaja Antti Parkkinen puh. 040 568 7630 (14.9.2016 saakka)
Lisätietoja myös www.pelkosenniemi.fi.

Pelkosenniemi 5.9.2016
Kunnanhallitus