Työpaikat

Työpaikat

Pelkosenniemen kunnassa, Lapin Sydämessä, Pyhätunturin juurella julistetaan haettavaksi perjantaihin 11.07.2015 klo 12.00 mennessä

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI

Pelkosenniemen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen toimi ajalle 1.9.2015-31.5.2017. Kelpoisuutena on ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto taikka ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Koulunkäynnin ohjaaja toimii tarvittaessa varhaiskasvatuksen avustajana, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana sekä sivistystoimessa ohjaajan tehtävissä oppilaiden kouluaikoina. Palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05KOU010 mukaan. Työaika määräytyy vuosittaisen tarpeen mukaan, ollen kuitenkin enintään 38,15 h/vk. Työntekijä on velvollinen määrättäessä tekemään lisätyötä. Toimen täyttämisessä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa

Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Toimi julistetaan haettavaksi ehdollisena siten, että kunnanvaltuusto antaa kokouksessaan 29.6.2015 toimen täyttöluvan.

Hakemukset liitteineen toimitetaan Pelkosenniemen kunnan sivistyslautakunnalle 11.07.2015 klo 12.00 mennessä paperisena osoitteeseen Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai sähköisenä . Paperiseen kuoreen tai sähköpostin aiheriville merkintä ”Koulunkäynnin ohjaajan toimi”.

Toimea hakeneiden haastattelut pidetään 15.7.2015.

Lisätietoja toimesta antavat:
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Marjukka Parviainen puh. 0400-389 190
Vs. sivistystoimenjohtaja Mervi Pääkkö puh. 040- 725 2991
Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.
Pelkosenniemellä 23.6.2015
Sivistyslautakunta