Työpaikat

Työpaikat

PELKOSENNIEMEN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI LASTENHOITAJAN / PÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄN

Arvostamme hakijoissa myönteistä ja kehittävää työotetta sekä kasva-tuskumppanuus- ja tiimityötaitoja. Tarjoamme valitulle mielenkiintoisen ja haastavan työn sekä mahdollisuuden kehittää omia taitojaan osana ammattitaitoista kasvattajayhteisöä.

Kelpoisuusvaatimus: tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perus-tutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma / Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 272/2005). Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakemukset, joihin pyydetään liittämään nimikirjaote tai ansioluettelo sekä oikeaksi todistetut jäljennökset kelpoisuuden osoittavista todistuksista osoitetaan Pelkosenniemen kunnan sivistyslautakunnalle, os. Koulutie 9, 98500 Pelkosenniemi 14.11.2014 klo 12 mennessä. Haastatteluun kutsutun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan sekä annettava nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Valinnassa on kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Pelkosenniemen kunta on savuton työpaikka.

Edellytyksenä tehtävän täyttämiselle on, että valtuusto muuttaa viran toimekssi.

Tiedustelut: rehtori-sivistystoimenjohtaja Anita Leppiniemi-Järvinen, , puh. 0405834122 ja päiväkodin johtaja Pasi Kuusela puh. 0407547315;

 Pelkosenniemen kunnassa, Lapin Sydämessä, Pyhätunturin juurella julistetaan haettavaksi tiistaihin 11.11.2014 klo 15.00 mennessä

 

LÄHIHOITAJAN TOIMEN MÄÄRÄAIKAINEN SIJAISUUS

Sijaisuus jatkuu 2.9.2015 saakka. Ensisijainen sijoituspaikka on Palvelukoti Onnela. Työ on kolmivuorotyötä. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Arvostamme vanhustyön suuntautumista ja työkokemusta vanhustyössä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Pelkosenniemen kunta on savuton kunta.

Kirjalliset hakemukset, joihin on liitetty kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset sekä ansioluettelo, on toimitettava 11.11.2014 klo 15.00 mennessä Pelkosenniemen sosiaalilautakunnalle osoitteella: Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi Kuoreen merkintä ”Lähihoitajan toimen määräaikainen sijaisuus”.

Lisätietoja antavat:
sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Kari Hyötylä, puh. 040 532 0474 tai
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Aino Kulpakko puh. 040 517 1403.

Pelkosenniemellä 28.10.2014
Sosiaalilautakunta