Työpaikat

Avoimet työpaikat

Pelkosenniemen kunta hakee

PAKOLAISOHJAAJAA

määräaikaiseen tehtävään 31.12.2017 saakka.

Oletko sosiaalialan ammattilainen, jota kiinnostaa maahanmuuttajatyö ja kotouttaminen? Olet työntekijänä aktiivinen, oma-aloitteinen, joustava ja yhteistyökykyinen. Pystyt organisoimaan asioita nopeastikin. Olet perehtynyt maahanmuuttajatyöhön, osaat neuvoa arjen askareissa, avustaa työvoima- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa, tukea perheitä erilaisissa arjen tilanteissa sekä tehdä monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Pakolaisohjaajan monipuolinen työ sisältää kiintiöpakolaisten vastaanoton järjestelyä, alkuvaiheen ohjausta ja neuvontaa, erilaista kotoutumista edistäviä asiakastyön muotoja sekä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Pakolaisohjaajan tehtävä on kokoaikainen. Maahanmuuttopalvelujen järjestäminen perustuu kunnan kotouttamisohjelmaan.

Pakolaisohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon opistotasoinen tutkinto. Lisäksi arvostamme valittavalta henkilöltä kokemusta kotouttavasta maahanmuuttotyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia rakentavasti ja asiakaslähtöisesti vaativissakin tilanteessa. Myös joustava, ammatillinen työote ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot katsotaan eduksi. Pakolaisohjaajan työ edellyttää lisäksi mahdollisuutta työskennellä joustavina työaikoina ja käyttää omaa autoa. Englannin kielen osaaminen luetaan eduksi hakemuksessa.

Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Tehtävässä sovelletaan 4 kk koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Pelkosenniemen kunta on savuton kunta.

Hakemukset, joihin on liitetty kopiot opiskelu- ja työtodistuksista, tulee toimittaa 5.4.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Pelkosenniemen kunta, Sodankyläntie 1, 98500 Pelkosenniemi tai sähköpostitse osoitteeseen: .

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Pertti Severinkangas p. 040 1577 045 ja kunnansihteeri Satu Kantola p. 0400 222 191.

 

PELKOSENNIEMEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN.

Varhaiskasvatus tarjoaa Pelkosenniemellä monipuolisia päivähoitopalveluja lapsiperheille ja vastaa lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksien (272/2005) 7§:n mukainen kelpoisuus. Eduksi katsotaan myös opetustoimen kelpoisuusvaatimuksien asetuksen (986/1998) mukainen esiopetusta antavan opettajan kelpoisuus. Lisäksi toivomme sinun olevan avoin, innostunut ja yhteistyökykyinen varhaiskasvatuksen ammattilainen.

Palkkaus- ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Toimeen valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote. Toimi täytetään 1.5.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy perjantaina 7.4.2017 klo 12. Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen tai kirjekuoressa osoitettuna Pelkosenniemen kunnan sivistyslautakunnalle osoitteeseen Sodankyläntie 1A, 98500 Pelkosenniemi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Aki Koivisto 040 5687630

Pelkosenniemellä 22.3.2017 Sivistyslautakunta

 

Pelkosenniemen kunta järjestää kesätöitä koululaisille / opiskelijoille

Pelkosenniemen kunnan koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt ovat haettavissa 28.4.2017 mennessä. Kesätöitä järjestetään 1999-2002 syntyneille pelkosenniemeläisille nuorille kahden viikon ajaksi, (nuorelle riittää, että täyttää samana vuonna 15 vuotta).

Kunta palkkaa osan nuorista, tavoitteena on, että nuori itse neuvottelee tämän työpaikan, palkka on 300 € (2viikkoa/60 tuntia).
Kunnan kesätyöpaikkoja on mm. teknisellä osastolla, sivistys- ja sosiaalitoimessa.

Nuorilla on myös mahdollisuus työllistyä  2 viikoksi pelkosenniemeläiseen yritykseen, yhdistykseen, yhteisöön, yksityiselle yms. jolle tukea myönnetään 200 €. Tavoitteena on, että nuori itse neuvottelee tämän työpaikan. Työnantaja voi myös tehdä ennakkotilauksen työllistettävästä nuoresta.

Lisätietoja antaa nuorisosihteeri Mika Parviainen  (puh. 0405154917). Hakemuslomakkeet ovat  kunnan nettisivuilla (www.pelkosenniemi.fi ja ilmoitustaulu).

Hakemukset toimitetaan tai postitetaan nuorisotoimistoon 28.4.2017 mennessä (Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi) nuorisosihteerille, joka valmistelee valinnat. 

MYÖHÄSSÄ TOIMITETTUJA LOMAKKEITA EI KÄSITELLÄ

Hakemus nuorelle.

Hakemus työnantajalle.