Elinkeino

Yrittäjien palvelukeskus auttaa yrityksen perustamisessa

Yritystoiminnan käynnistäminen on helpointa toteuttaa kiinteässä yhteistyössä Yrittäjien palvelukeskuksen kanssa. Yritysneuvojien avulla yritystoimintaa suunnitellaan johdonmukaisesti edeten, jolloin kaikki tarpeellinen tulee huomioiduksi. Näin edellytykset kannattavalle ja jatkuvalle liiketoiminnalle ovat kunnossa.

Yritystoiminnan asiantuntijamme neuvovat, ja heillä on ulkopuolisina henkilöinä erinomainen mahdollisuus ottaa yhteyttä julkisiin rahoittajiin ja avustaa tarvittaessa rahoitushakemusten ja muiden asiapaperien laatimisessa. Kemijärven ja Pelkoseniemen Yrittäjien palvelukeskuksesta saat esitteitä, oppaita, työkirjoja ja lomakkeita, myös sähköisinä ja Yritystulkin kautta. Opastamme Yritystulkin käytössä.

Yrittäjien palvelukeskuksen neuvontapalvelut sisältävät mm::

 • yrittäjäominaisuuksien arvionti
 • liikeidean arviointi
 • yrityksen perustamisneuvonta
 • yritysnimen nimiesteneuvonta
 • yrityksen rekisteröinti ja -neuvonta
 • keksintöasiamiespalvelut
 • osuuskuntaneuvonta
 • koulutusneuvonta ja yrittäjäkoulutus
 • työvoimatoimiston starttirahaneuvonta
 • yrityksen sukupolvenvaihdos neuvonta
 • ulkomaalaisen yritystoiminnan käynnistäjän neuvonta.

YRITTÄJIEN PALVELUKESKUS

Kemijärven ja Pelkosenniemen elinkeino-osasto

Jari Polvi
yritysasiamies
GSM 040 734 4152

Markku Heikkilä
maaseutuasiamies 
GSM 0400 128 986.

Yritystulkki on yritysten vapaasti hyödynnettävissä.