Sivistyspalvelut

 

Sivistystoimen vastuulle kuuluvat sivistystoimen hallinto, perusopetus 0-9 luokille, päivähoito ja varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, kirjasto ja kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi ja muut opetus- ja hyvinvointipalvelut.

Hyvä perusopetus luo perustan sekä toisen asteen että muulle jatkokoulutukselle.

Sivistystoimi tarjoaa kunnan asukkaille laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen sekä muut sivistystoimen palvelut paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteystyön avulla.

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi ovat sivistyspalvelujen tehtäväkentässä kuntalaisten vapaa-ajan palveluihin kohdentuvia tehtäviä.

 

Toimielimenä toimii hyvinvointilautakunta.

 

Yhteystiedot

Pelkosenniemen koulu

posti osoitetaan: Sodankyläntie 1A

käyntiosoite: Sodankyläntie 2

98500 Pelkosenniemi

Henkilökunta:

sähköposti (malli): etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

KOULUN YHTEYSTIEDOT:

 

Rehtori Anne Pahkala  puh. 040-5687630

Kanslisti, Rae Anna-Liisa puh. 040-761 8117

Kouluterveydenhoitaja puh. 040-749 7446

Taija Uuniemi (1-2 lk) puh. 0400-267 499

Anni-Mari Kantoniemi (3-4 lk)  puh. 040-482 7948

Janne Juuso (5-6lk) puh. 040-182 0128

Marianne Juntunen, matemaattisten aineiden lehtori, virkavapaa, sijaisena Matti Tuomaranta puh. 040-178 2446,

Järviaho Johanna, äidinkielen lehtori, 8-9 luokan luokanvalvoja puh. 040-178 2166

Erityisopettaja Meri Toimela puh. 040-352 3619

Marakoulina Tatiana, kielten lehtori, puh. 040-684 0567

Nunnu Pennanen, taito- ja taideaineiden lehtori, 7 luokan luokavalvoja puh. 040-545 7652

Arvola Niina, koulunkäynninohjaaja

Bondén Reija, koulunkäynninohjaaja

Sirviö Terho, it-asiantuntija

 

PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT:

Pelkosenniemen päiväkoti, Koulutie 7, 98500 Pelkosenniemi

Päiväkodin johtaja Maria Poukkanen,   040 754 7315, ( mielell. klo 8-10 tai klo 14 jälkeen, esioppilaiden lähdettyä, kiitos).

Päiväkoti/lastenhoitajat  040 754 6982, keittiö 040 7631765

 

Hallinto- ja sivistysjohtaja Riitta Savukoski, 0400 222 191