Sivistyspalvelut

 

Sivistystoimen vastuulle kuuluvat sivistystoimen hallinto, perusopetus 0-9 luokille, päivähoito ja varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, kirjasto ja kulttuuritoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimi ja muut opetus- ja hyvinvointipalvelut.

Hyvä perusopetus luo perustan sekä toisen asteen että muulle jatkokoulutukselle.

Sivistystoimi tarjoaa kunnan asukkaille laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen sekä muut sivistystoimen palvelut paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteystyön avulla.

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi ovat sivistyspalvelujen tehtäväkentässä kuntalaisten vapaa-ajan palveluihin kohdentuvia tehtäviä.

Kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi sekä etsivä nuorisotyö löytyvät nyt yhdestä paikasta Sodankyläntie 2:n koulutilojen alakerrassa.

Toimielimenä toimii hyvinvointilautakunta.

 

Yhteystiedot

Pelkosenniemen koulu

posti osoitetaan: Sodankyläntie 1A

käyntiosoite: Sodankyläntie 2

98500 Pelkosenniemi

Henkilökunta:

sähköposti (malli): etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

KOULUN YHTEYSTIEDOT:

 

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Minerva Rannila,  040 545 9009

Rehtori Mirja Lampela puh. 040-5687630, 1.8 alkaen Anne Pahkala

Kanslisti, Rae Anna-Liisa puh. 040-761 8117

Kouluterveydenhoitaja puh. 040-749 7446

Taija Uuniemi (1-2 lk) puh. 0400-267 499, vararehtori

Janne Juuso (3-4 lk) puh. 040- 182 0128

Seppo Murtola (3-4 lk) puh. 040-482 7948, virkavapaalla, sijaisena Jenita Kinnunen puh. 040-482 7948

Riikka Sorjamaa, matemaattisten aineiden lehtori puh. 040-1782446, virkavapaalla, sijaisena Riikka Sorjamaa.

Järviaho Johanna, äidinkielen lehtori, 9 luokan luokanvalvoja puh. 040-1782166

Lång Marjut, erityisopettaja, puh. 040-3523619

MarakoulinaTatiana, kielten lehtori, puh. 040-6840567, 8 luokan luokanvalvoja

Nunnu Pennanen, taito- ja taideaineiden lehtori, puh. 040-5457652

Arvola Niina, koulunkäynninohjaaja

Bondén Reija, koulunkäynninohjaaja

Sirviö Terho, it-asiantuntija

 

PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT:

Pelkosenniemen päiväkoti, Koulutie 7, 98500 Pelkosenniemi

Päiväkodinjohtaja lastentarhanopettaja  Johanna Suopanki,   040 754 7315, ( mielell. klo 8-10 tai klo 14 jälkeen, esioppilaiden lähdettyä, kiitos).

Hyvinvointi- ja sivistystoimenjohtaja Minerva Rannila, 040 545 9009

Päiväkoti/lastenhoitajat  040 754 6982, keittiö 040 7631765