Kotipalvelu

Kotipalvelu on kodinhoitajan/lähihoitajan antamaa kodissa tapahtuvaa yksilön tai perheen henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. Palvelu voi olla tilapäistä tai säännöllistä.

Kotipalvelu auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • hoitotyö
  • kylvetys (suihkutus tai saunotus kotona tai palvelukodilla)
  • hoitotyö
  • virkistyspalvelu (ulkoilu)
  • pyykkipalvelu

Lisäksi kotipalvelu tarjoaa tukipalveluina:

  • asiointiapua (kauppa, apteekki, pankki)
  • saattajapalvelua

Kotipalvelua annetaan asiakkaan sen hetkisen tarpeen ja tilanteen mukaan. Mikäli avun tarve on säännöllistä, tehdään asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Tilapäinen kotipalvelu on satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tai lyhyen määräajan annettavaa hoivaa ja hoitoa, esim. silmätippojen laittoa tai apua sairaalasta palatessa.

Kotipalvelu on maksullista. Tilapäinen apu maksaa 9,30 €/kerta.

Jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta peritään kuukausimaksu. Jatkuvalla palvelulla tarkoitetaan säännöllisesti, vähintään kerran viikossa annettavaa palvelua. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa selvitetään palvelut, joita asiakas tarvitsee ja jotka hänelle voidaan antaa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan, mikäli palvelunsaajan olosuhteet muuttuvat.

Kuukausimaksu määräytyy ruokakunnan koon ja käyntien mukaan siten, että maksu on maksuprosentin mukainen euromäärä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. Kuukausimaksun enimmäismaksuprosentit ja tulorajat on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksessa. Säännöllisen kotipalvelun osalta sosiaalitoimeen on toimitettava palvelun saajan tulo- ja omaisuustiedot, joiden perusteella tehdään erillinen maksupäätös.

Pelkosenniemen kunnan hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 12.3.2020 (§ 22) kotihoidon maksutaulukon porrastuksen ja maksuperusteet 1.3.2020 alkaen seuraavasti:

Kotihoidon kuukausimaksun maksutaulukko
Ruokakunnan koko
Käyntikerrat/vko 1 2 3 4 5 6
1 x 5 4 3,5 2,5 2 1,5
2 x 10 8 7 5 4 3
3-4 x 15 12 9 8 6 4
5-6 x 20 15 12 10 8 5
7-10 x 25 18 14 12 10 7
11 x – 35 22 18 15 13 11
Tulorajat / kk 588 1084 1701 2103 2546 2924

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä sosiaalijohtajaan tai kotipalveluun. Sosiaalijohtaja tekee tarvittaessa kotikäynnin. Kotona asumisen tueksi on mahdollista saada myös turvapuhelin.

Kodinhoitajat/lähihoitajat ovat Pelkosenniemen kunnan sosiaalitoimen työntekijöitä ja heidän työskentelynsä on luottamuksellista.

Kotipalvelu ei tarjoa siivouspalvelua, vaan se tulee tilata Työpaja Sykkeen kautta, puh. 040 356 1775.
Siivouspalvelun hinta on yksityisasiakkaalle 10 €/tunti + matkakulut 0,55€/km.
Kunnassa on käytössä myös siivouspalveluseteli.

Lisätietoja:
Kotipalvelu puh. 040 746 3159 (arkisin 8-20, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 7-20)
Kotipalvelun esimies sairaanhoitaja Anita Lindqvist puh. 0400 406 481 (arkisin 8-16)
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo puh. 040 532 0474
Ma. sosiaaliohjaaja Sanna Ijäs puh. 040 593 8172
Sosiaalipalvelusihteeri Päivi Poikajärvi puh. 040 578 0590
Työpaja Syke, Tapio Rautiainen puh. 040 356 1775