Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu tukee perheitä, jotka tarvitsevat apua arjesta selviytymiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen kotipalveluun kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäisinä tai säännöllisinä käynteinä.

Asiakasmaksut

Tilapäisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään (käyntejä enintään 3 kuukaudessa)

alle 2 tuntia 15 € / kerta
2-4 tuntia 25 € / kerta
4-6 tuntia 35 € / kerta
yli 6 tuntia 45 € / kerta

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun maksu lasketaan asiakkaille, jotka saavat kotipalvelua neljä (4) kertaa tai enemmän kuukaudessa. kts. Ikääntyneiden kotipalvelu.

Lisätietoja:
Kotipalvelu puh. 040 746 3159 (arkisin 8-20, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 7-20)
Kotipalvelun esimies sairaanhoitaja Anita Lindqvist puh. 0400 406 481 (arkisin 8-16)
sosiaalijohtaja Riitta Kostamo puh. 040 532 0474
perhetyöntekijä, koulukuraattori Eeva Orava puh. 040 745 9980