Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Pelkosenniemen kunnan järjestettäviä sosiaalisen tuen palveluita ovat aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, työllistymistä tukevat palvelut ja toimeentulotuki.

Lisätietoja:
Sosiaalijohtaja Riitta Kostamo puh. 040 532 0474
Työpajaohjaaja Tapio Rautiainen puh. 040 356 1775