Teknisten palveluiden ilmoitukset

Asemakaavan muuttaminen Pyhätunturissa perherinteiden alueella
Kaavaehdotus nähtävillä 30.10.-30.11.2020

28.10.2010 Julkipanoilmoitus rakennusluvat

7.10.2020 Julkipanoilmoitus rakennusluvat


6.10.2020 Julkipanoilmoitus rakennusluvat


22.9.2020 Julkipanoilmoitus poikkeamispäätökset


Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Nähtävillä 15.9.-21.10.2020