Tuet ja avustukset

Aurausavustukset talvikaudelle 2019-2020

 Talvikauden 2019–2020 aurauskustannuksiin on mahdollisuus hakea avustusta.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan sosiaalisia perusteita.

Lisätietoja antaa Kari Karppinen 040 542 4085.

Hakulomakkeita saa teknisestä toimistosta (Kemijärventie 6 B) ja kunnan kotisivulta osoitteessa https://www.pelkosenniemi.fi/asukkaat/tekniset-palvelut/tuet-ja-avustukset/ .

Hakemukset toimitettava 29.5.2020 mennessä osoitteella:

Pelkosenniemen kunta. tekninen toimisto

Sodankyläntie 1, 98500 PELKOSENNIEMI

Sähköposti: kirjaamo@pelkosenniemi.fi

 30.4.2020 Tekninen lautakunta

Lomake aurausavustuksen hakemiseen (pdf)

25.04.2019 Tekninen lautakunta

Korjausavustukset
Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Kaikilla avustuksilla tulee olemaan jatkuva hakuaika.
Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:
• korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
• avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
• esteettömyysavustus
ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu. Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.
Puhelin: 029 525 0818
Sähköposti:
Palveluajat: ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15
Palvelu on tarkoitettu kunnille ja asiakkaille, joiden avustus myönnetään ARAsta.
Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Korjausavustukset

Aurausavustukset
Aurausvastuksia myönnetään talvikausittain toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulevat vuosittain hakuun toukokuun alkupuolella, jolloin siitä kuulutetaan lehdessä. Aurausavustukset myöntää kunta hakemusten perusteella. Avustukset myönnetään sosiaalisin perustein.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämistä edistäviin toimenpiteisiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat Lapin läänissä esimerkiksi peräpohjalaiset ja jälleenrakennusajan eheänä säilyneet pihapiirit. Avustushakemukset toimitetaan kohteen sijaintialueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Lisätietoja linkistä: http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Rahoitus_ja_avustukset/

Vesihuoltoavustukset kiinteistöille
Yksittäisille kiinteistöille voidaan myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää sekä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon että kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustuksen myöntää alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Lisätietoja linkistä: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#2

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio
040 198 0998

keijo.kotavuopio@pelkosenniemi.fi