Työterveyshuolto

Työterveyshoitaja 040 749 7448


Ajanvaraukset ke-to klo 8-9  040 749 7448

Ma-ti ja pe 040 563 7833

 

Työfysioterapeutti 040 867 2940, vastaanotto lähetteellä

 

TYÖTERVEYSPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN ESITETYT TARKENTAVAT LISÄKYSYMYKSET JA NIIDEN VASTAUKSET

 

Kysymys: Liite 3, Hintalomake

Olemme liittäneet kysymyksiin malliesimerkin hintaliitteestä, jolla on pyydetty ennaltaehkäisevän työn hinnoittelua eri ammattiryhmissä. Ennaltaehkäisevän työn hinnoittelu pyydetään tyypillisesti 60 min. mukaan, mutta laskutus tapahtuu toteutuneen käytetyn ajan mukaan alkavan 15 min. tarkkuudella. Esimerkkinä toimitetussa hintalomakkeessa ennaltaehkäisevät palvelut pitävät sisällään työpaikkaselvitykset, toimintasuunnitelmat, terveystarkastukset sekä tietojen anto, neuvonta ja ohjaus.

Voisitteko muuttaa hintaliitteen hintojen ilmoittamisen kohtaa siten, että kunkin tarjoajan ilmoittamat hinnat olisivat yhteismitallisesti vertailtavissa selkeästi ilmoitetun aikamääreen mukaisesti?

 

VASTAUS: EMME MUUTA HINTALIITETTÄ

 

Kysymys: kohta ”Tarkastukset”:

Hintalomakkeella pyydetään työterveyslääkärintarkastuksia ja työpsykologin tarkastuksia. Jotta eri tarjoajien hintoja voidaan verrata yhteismitallisesti, tulisi hintalomakkeella tässä kohdassa määritellä tarkastuksen kesto (min.). Tyypillisesti ennaltaehkäisevien palveluiden hinnoittelussa on käytetty lähtökohtana 60 min. aikaa. Mikäli aikaa menee vähemmän, laskutus tapahtuu 15 min. tarkkuudella.

 

VASTAUS: LASKUTUS 15 MINUUTIN TARKKUUDELLA

 

Kysymys: kohta ”Työterveyshoitajan tarkastukset”:

Tyypillisesti ennaltaehkäisevien palveluiden hinnoittelussa on käytetty lähtökohtana 60 min. aikaa. Voisiko tässäkin kohtaa riittää tarjoajan ilmoittama 60 min. aika, josta johdetaan suoraan suhteessa ajat 15 min., 30 min., 45 min., 60 min. jne. Kohta ”yli 60 min.” on epämääräisesti määritelty, voiko tulla kyseeseen esim. 70 min. tai 120 min.?

 

VASTAUS: LASKUTUS 15 MINUUTIN TARKKUUDELLA

 

Kysymys: kohta ”Fysioterapeutin tarkastukset”:

Tyypillisesti ennaltaehkäisevien palveluiden hinnoittelussa on käytetty lähtökohtana 60 min. aikaa. Voisiko tässäkin kohtaa riittää tarjoajan ilmoittama 60 min. aika, josta johdetaan suoraan suhteessa ajat 15 min., 30 min., 45 min., 60 min. jne.

 

VASTAUS: LASKUTUS 15 MINUUTIN TARKKUUDELLA

 

Kysymys: kohta ”Aikaperusteiset (alkava 30 min)(sisältää myös puhelimitse, sähköpostitse tai vastaavasti hoidetut asiat):

Esimerkiksi konsultaatioon käytetty aika ei aina kaikissa tapauksissa kestä yli 15 min. Olisiko hyvä, että tässä kohtaa tarjoajan olisi mahdollista antaa hinta myös / alkava 15 min.?

 

VASTAUS: LASKUTUS 15 MINUUTIN TARKKUUDELLA

 

Kysymys: kohta ”Tietojen antaminen, ohjaus ja konsultaatio (ryhmätoiminta, luennot)”:

Ryhmätoiminnat ja luennot räätälöidään asiakkaille aina tilanteen mukaan ja näin ollen ei voi olla tässä hinnoiteltuna alkavan 30 min. mukaan. Ehdotamme ryhmätoimintojen ja luentojen poistamista tästä hinnoittelulomakkeen kohdasta.

 

VASTAUS: EMME POISTA LUENTOJA HINNOITTELULOMAKKEESTA

 

Kysymys: Liite 1: ”Palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset”

kohta ”Asiakkaan tulee päästä vastaanotolle tarvittaessa viiden päivän kuluessa”

Ennaltaehkäisevät palvelut (esim. terveystarkastukset) ovat luonteeltaan ennalta suunniteltua ja sovittua toimintaa ja näin ollen asiakas kutsutaan terveystarkastukseen hoitajan toimesta. Tämä on peruspiirre myös muissa ennaltaehkäisevissä palveluissa. Näin ollen tällainen viiden päivän saatavuusvaade vastaanotolle pääsyn osalta ei ole olennainen. Vaatimus koskee enemmän sairaanhoidon palvelun vasteaikaa, joita ei tässä tarjouspyynnössä ole sisällytetty tarjoukseen. Voisitteko poistaa tämän kohdan ehdottomista vaatimuksista?

 

VASTAUS: AIKARAJA ON TYÖNTEKIJÄN JA TYÖNANTAJAN ETU NOPEALLE REAGOINNILLE.

 

Kysymys: kohta ”Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää henkilön osallistuminen palvelujen tuottamiseen”

Voisiko tilaaja tarkentaa, mitä perustellulla syyllä tarkoitetaan?

 

VASTAUS: EI TARKENNETA

 

Kysymys: Kohta 3.3 ”Palvelujen tuottamispaikka”

Mikäli palveluntuottaja voisi tuottaa osan palveluista lähipalveluna, esim. työterveyshoitajan tekemät terveystarkastukset ennalta suunnitellusti, saako tarjoaja pisteitä tästä ja miten tämä voidaan tarjouksella ilmoittaa?

 

VASTAUS: KOHTAAN VOI KIRJOITTAA, MIKÄ PALVELU MISSÄKIN TUOTETAAN.

 

Kysymys: Kohta 4.1 Henkilökunnan määrä: Voisiko selvyyden vuoksi tilaaja muuttaa termiä ”henkilökunta” palvelun tuottamiseen osallistuvat asiantuntijat -muotoon? Tämä sen vuoksi, että palvelun tuottamiseen osallistuu työsuhteisen henkilöstön lisäksi ammatinharjoittajia, jotka eivät ole suorassa työsuhteessa tarjoajaan? Tämä on alalla sangen yleinen käytäntö kaikilla toimijoilla eikä vaikuta tuotettavan palvelun laatuun tai sisältöön.

 

VASTAUS: EI MUUTETA. ALIHANKKIJOITA EI HYVÄKSYTÄ (TARJOUSPYYNTÖ KOHTA 7)