Kokouskalenteri

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokoukset v.2018

Kunnanvaltuuston kokoukset: 31.1, 10.4., 25.6., 17.7.

Kunnanhallituksen kokoukset: 23.1., 13.2., 6.3., 27.3., 17.4., 8.5., 29.5. ja 19.6..

Pöytäkirjojen nähtävilläolo

Kunnanvaltuusto kokoontuu n. 1 kuukaudessa. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta. Kokouskutsu ilman esityslistaa julkaistaan kunnan ilmoituslehdeksi valitussa lehdessä (Koti-Lappi-lehdessä) ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.

Kunnanhallitus kokoontuu n. 3 viikon välein. Pöytäkirja pidetään nähtävillä tarkastamisen jälkeen kunnan verkkosivuilla. Pöytäkirjan nähtävänä pidosta ilmoitetaan aina kokouskutsussa.