Pelkosenniemen viralliset kuulutukset

Viralliset kuulutukset nähtävillä myös kunnanviraston ilmoitustaululla, Sodankyläntie 1 A ja teknisen toimen kuulutukset os. Kemijärventie 6 B.

 

15.9.2020 Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Päätös 14.9.2020 nähtävillä 15.9.-21.10.2020

10.9.2020 Asemakaavan muuttaminen korttelissa 370 (Pyhätunturin liikekeskuksen alue)

Vireilletulo ja valmisteluvaiheen nähtävilläolo 11.9.-12.10.2020

8.9.2020 Julkipanoilmoitus rakennusluvat 7.9.2020

1.9.2020 Julkipanoilmoitus rakennusluvat 31.8.2020

11.8.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon kuulutus ympäristölupahakemuksesta sekä liitteenä asemapiirustus, ympäristölupahakemus, tiivistelmäteksti,  sijaintikartta, kiinteistörekisteriote sekä tarkkailuohjelma

Nähtävillä 11.8.-10.9.2020

22.7.2020 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus päätöksestä varausilmoitukseen 22.7.2020. Varauspäätöksen liitteenä kartta varausalueesta.

Nähtävillä 21.8.2020 saakka.

23.6.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 11.6.2020 pöytäkirja

Nähtävillä 23.6. alkaen

18.6.2020 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Nähtävillä 18.6.-10.8.2020

16.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston päätös 2.6.2020 § 30 kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivitystyön aloittamisesta

11.6.2020 Lapecon tiedote jätteen omatoimisesta polttamisesta (9.6.2020)

9.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 3/2020, 2.6.2020

4.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokouksen 9.6.2020 esityslista

3.6.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 9.6.2020

29.5.2020 Kuulutus ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen antamisesta

28.5.2020 Kunnanvaltuuston kokouksen 2.6.2020 esityslista

20.5.2020 Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokous 2.6.2020

20.5.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan pöytäkirja (12.5.2020)

Nähtävillä 20.5.2020 alkaen.

20.5.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja (29.4.2020)

Nähtävillä 20.5.2020 alkaen.

13.5.2020 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 22.4.2020

8.5.2020 Itä-Lapin kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja liitteineen nähtävillä alkaen 8.5.2020.

21.4.2020 Lapin AVI:n vesilain mukainen päätös; Kemijärven säännöstelyn vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pelkosenniemi 

8.2.2019  Kuulutus Ellitsan luonnonsuojelualueen muodostaminen, Metsähallitus

24.4.2018 Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen Itä-Lapissa

PALVELUTAKSILIIKENTEEN AIKATAULU 2020

Muutokset mahdollisia

Löytöeläimet Pelkosenniemen kunnan alueella