Pelkosenniemen viralliset kuulutukset

Viralliset kuulutukset nähtävillä myös kunnanviraston ilmoitustaululla, Sodankyläntie 1 A ja teknisen toimen kuulutukset os. Kemijärventie 6 B.

 

03.12.2018 Avustus asumisneuvontatoimintaan 2019, hakuaika 3.12.2018-17.1.2019

29.11.2018 Julkipanoilmoitus rakennusluvat 29.11.2018

28.11.2018 Metsähallitus: Tutkimuslupa kallioperäkartoitukseen ja näytteenottoon Ellitsan ja Iso-Sarrion luonnonsuojelualuilla

9.11. Kuulutus Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Vesilain mukainen lupahakemus

Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupatietopalvelu

25.4.2018 Talous- ja velkaneuvonta Itä-Lapissa

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen Itä-Lapin kunnissa

Pelkosenniemen kunnan palvelutaksiliikenne 2018

Kaikille avoimet palvelukuljetukset (muutokset mahdollisia)

Löytöeläimet

Eläinsuojelulain (247/1996)15 § mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

Pelkosenniemen kunnan alueella löytöeläinten talteenottopaikka:

Maija Ahola
Tiermakantie 10
98900 Salla
p. 040 589 8446