Pelkosenniemen viralliset kuulutukset

22.10.2018 Työpaikkailmoitus etsivä nuoristyö 2018

11.10.2018 Julkipanoilmoitus rakennusluvat 11.10.2018

21.9.2018 Kunnanvaltuuston kokouksen  25.9.2018 asialista

9.8.2018 Kunnanjohtajan viran hakuaikaa on jatkettu 31.8.2018 saakka

31.7.2018 Toimintaohjeet kalakuolemien varalta

25.4.2018 Talous- ja velkaneuvonta Itä-Lapissa

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen Itä-Lapin kunnissa

Pelkosenniemen kunnan palvelutaksiliikenne 2018

Kaikille avoimet palvelukuljetukset (muutokset mahdollisia)

Löytöeläimet

Eläinsuojelulain (247/1996)15 § mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

Pelkosenniemen kunnan alueella löytöeläinten talteenottopaikka:

Maija Ahola
Tiermakantie 10
98900 Salla
p. 040 589 8446