Hankkeet


Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet-hanke / ESR

1.12.2018 – 31.3.2020

Pelkosenniemen korkea työttömyysaste on pienestä työttömien kokonaismäärästä huolimatta vaikea voitettava. Tämän takia tarvitaan alueella uudenlaisia tehostettuja toimenpiteitä työttömien ja työnantajien kohtaamiseen. Tarvitaan uutta tuulta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä lisävoimia kenttätyöhön ja uuden mallin luomiseen. Hanke on valmisteltu yhteistyössä kunnan viranomaistahojen kanssa, hallinto-osasto, sosiaaliosasto ja elinkeinoosasto. Tarvekartoitusta on tehty nuorisotoimen sekä työpaja Sykkeen kanssa yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi malli, millä saadaan:
1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja ennen kaikkea verkoston – kehittäminen.
2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen.
4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi.
5. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa.
Hankkeen asiakkaat ovat koko ajan myös työmarkkinoiden käytettävissä.

hankekoordinaattorina Miia Taivalantti
040 867 7545
miia.taivalantti@pelkosenniemi.fi

 

 

yritysryhmähanke laadun ja tason nosto kansainvälisten matkanjärjestäjien tavoittamiseksi / ely-keskus / MAASEUTURAHASTO
1.08.2019 – 31.12.2020

 

Yhdeksän Pelkosenniemeläisen yrityksen yhteishanke jota rahoittaa ELY -keskuksen maaseuturahasto. Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan palveluita palvelumuotoilun keinoin. Hankkeen kesto on 2019-2020.

Hankeen budjetti n. 70 000€, josta 75% on EAKR-tukea ja 25% on yritysten omarahoitusta. Hankkeessa ei ole kuntarahaa.