Eduskuntavaalit 2019

Suomen Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla eduskuntavaaleilla.

Ennakkoäänestys kotimaassa 3. – 9.4.2019, ulkomailla 3. – 6.4.2019 ja suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 27.3.2019.

Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien äänestyspaikkojen määrääminen Khall 12.12.2018 § 270.

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Eduskuntavaaleissa 2019

Linkkejä:

Oikeusministeriön vaalisivut
Väestörekisterikeskus
Vaalilaki
Kirjeäänestys
Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.