Varautuminen ja toimiminen tulvatilanteessa (28.5.2020)

ELY-keskuksen tulvatiedote 27.5.2020 klo 17.00

 

ELY-keskuksen tulvatiedotteen mukaan kaikissa vesistöissä Lapissa vedenkorkeudet tulevat nousemaan vielä noin 1,5 – 2 metriä nykyisestä korkeudesta. Mikäli aiemmat tulvaennätykset ylittyvät, saattavat tulvat aiheuttaa vahinkoja kohteissa, joilla tulvavahinkojen riskiä ei ole aiemmin todettu.

ELY-keskus varoittaa jokien suurista virtaamista ja petollisista rantapenkereistä

Kansalaisten tulee ottaa huomioon tavanomaista suuremmat vedenvirtausnopeudet. Veneily ja muu liikkuminen tulvavesissä on vaarallista. Lisäksi rannat ovat eroosioherkkiä ja voivat syöpyä virtaavan veden vaikutuksesta petollisiksi.

Ranta-alueilla tulee huolehtia laitureiden, veneiden ja kaikkien muidenkin rakenteiden turvallisesta kiinnityksestä ja suojaamisesta. Viljelijöiden tulee välttää lietteen ajamista tulviville pelloille, koska se lisäisi ravinnekuormitusta. Poikkeuksellisen suuri tulva nostaa vettä monille paikallis- ja kantateille.

Seuraa tulvatilannetta

Seuraava Lapin aluetta koskeva tulvatiedote annetaan perjantaina ja lisäksi tilanteesta tiedotetaan muun muassa Twitterissä. Mikäli olosuhteet muuttuvat ennustetusta, siitä tiedotetaan välittömästi. Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne-sivulla. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Linkki ELY-keskuksen tiedotteeseen.

 

Ks. ympäristökeskuksen opas:

Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa?

………………………..

Päivi Vauhkonen

kunnanjohtaja

 

Pelkosenniemen kunta

Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi

 

+358 40 157 7045

paivi.vauhkonen@pelkosenniemi.fi

www.pelkosenniemi.fi